Raft.cz

Tisk z adresy http://www.kanusport.at/Clanek-Prehled-zasahu-HZS-v-roce-2021.aspx?ID_clanku=2407

Přehled zásahů HZS v roce 2021

veröffentlicht de: 27.06.2022

Ve spolupráci s GŘ HZS otiskujeme ojedinělý přehled nehod z roku 2021, které se staly ve spojitosti s jezy nebo vodáctvím v ČR. Jedná se o interní zápisy hasičů, kteří se přímo účastnili záchranných akcí.

Reklama

Přehled nehod nemusí být úplný, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je poměrně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud např. došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do HZS již nemusí dostat. Přesto je to zatím nejpřesnější přehled o nehodách a dá se z něho již s poměrně velkou přesností vycházet ve statistikách.

datumkrajmístonehoda na jezuvodácká nehodatext zprávyzachráněníúmrtí
2.4.21 MSK Frýdlant nad Ostravicí 1 0 Jednotky byly vyslány KOPIS k topící se osobě na splavu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že jedna osoba je vytažena na ostrůvek uprostřed řeky a resuscitaci provádí občané. Druhá tonoucí osoba byla nahlášena dále po proudu a třetí se měla nacházet stále ve splavu. Po příjezdu jednotky HZS ČR na místo události již zasahovala ZZS, místní JSDHO a LZS. Na břehu svědkyně/oznamovatelka, dle jejího popisu se topili tři lidé, jeden (1) na ostrůvku v péči LZS, druhý (2) dle její informace odnesen po proudu, třetí (3) ve válci pod jezem. Stejnou informaci po chvíli potvrdili i tři lidé - kamarádi postižených, kteří před příjezdem záchranných složek resuscitovali osobu (1) na ostrůvku. Lékař u ní následně konstatoval smrt. Jeden z příslušníků po zajištění lanem přebrodil řeku nad jezem, skočil do vývaru a nechal se přitáhnout na břeh - byl tak proveden rychlý průzkum a prvotní snaha o nalezení a zachycení pohřešované osoby. Tento průzkum skokem do jezu byl proveden dvakrát. Jednotka SDH zajistila prostor za vývarem ve směru toku. Osobu, jež byla dle svědků odnesena proudem (2), následně vytáhli z vody policisté ve spolupráci s JSDH níže podél toku na pravém břehu řeky - po resuscitaci rovněž konstatována smrt. Byl vytvořen traverz přes řeku - lano natažené mezi oběma břehy za oka zabetonovaná ve stavební části jezu. K traverzu jsme následně přivázali nafukovací raft a prováděli bidlem vyhledávání osob z lodi střídavým přejížděním mezi oběma břehy. Na žádost VZ snížilo Povodí Odry průtok v řece. Po příjezdu policejního potápěče byl proveden první průzkum - negativní, průtok příliš silný, potápěč nebyl schopen prohledat celý prostor. Cca ve 20:30 byl již pokles průtoku dostatečný, pátrání negativní, potápěč zkontroloval celý prostor bez výsledku. Pátrání po pohřešovaném (3) ukončeno, předáno do gesce PČR. Tělo nalezeno následující den. Intervenci přítomným rodinným příslušníkům zajistila ZZS. Na levém břehu řeky nebylo k dispozici žádné obecné vybavení pro záchranu osob - lano, kruhy, podkova. Na pravém břehu byl ve vodním válci kruh na laně, lano namotáno do větve ve vývaru, kruh poškozen, prasklý. Nebylo možné zjistit, zda byl kruh ve vodě již déle nebo byl použit při pokusu o záchranu. Podrobnosti v článku Jez smrti na Ostravici rok po tragédii. Přibyly záchranné boxy na obou březích 0 3
15.5.21 HMP Praha 0 1 Po příjezdu JPO poskytla muži předlékařskou pomoc, který byl podchlazen a napil se zpěněné vody - částečně svlečen a přikryt jednorázovou dekou a předán ZZS. Dále byla vytažena loď a osobní věci a pádlo z vodního válce - předáno PČR. 1 0
22.5.21 PLK Bušovice 1 1 KOPIS vysílá jednotku na tonoucí osobu (řeka Berounka, km 119,0 - jez Valentovský mlýn). Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že tonoucí osoba byla vytažena z vody vodáky ze skupiny, se kterými jela. Po cca 8 minutách úspěšné resuscitace (prováděli vodáci ze skupiny) byla osoba naložena do vozidla ZZS. Po úklidu použitého materiálu a odjezdu vozidla ZZS se jednotky vrátily na základnu. 1 0
26.6.21 JČK Hamr 1 1 Po oznámení jednotka vyjela na tonoucí osoby v jezu Pilař. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že dvě osoby, které se dostaly pod jez, jsou u břehu na druhé straně řeky, proto jednotka provedla odstřižení visacích zámků lávky, aby provedla jejich transport přes lávku do vozidla ZZS. Po předání osob zdravotníkům jednotka vytvořila lanovku pro vytažení věcí a barelů z převrácené lodi, které se nacházely v jezu. Po vytažení věcí jednotka provedla úklid použitých prostředků a vrátila se zpět na základnu. 0 0
3.7.21 JČK Štěkeň 1 1 KOPIS vyslalo jednotku PO do obce Štěkeň k záchraně tonoucí se osoby (pod jezem). Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a zjistila, že dvě dospělé ženy splouvaly na lodi jez a převrhly se. Jedné ženě se podařilo vyplavat a sama vylezla z vody na břeh. Druhou ženu z vody vytáhly osoby nalézající se poblíž jezu a začaly s oživováním, ve kterém následně pokračovala jednotka JSDHO až do doby příjezdu ZZS. V době příjezdu jednotky HZS již byla žena v péči ZZS. Na místě byla také přítomna PČR. Příslušníci jednotky HZS se ihned zapojili do spolupráce se zdravotníky (nepřímá srdeční masáž). Následně ženu ZZS odvezla do nemocnice. Poté byl zásah ukončen a jednotky se vrátily na základny. Podrobnosti v článku Tragické nehody na jezu Štěkeň a Český Šternberk 1 1
3.7.21 PLK Bohy 0 0 Jednotka byla KOPIS povolána k jezu na řece Berounce u Krašovského mlýna. Během jízdy bylo upřesněno, že se převrhla loď a žena se topí někde u jezu. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že žena skončila pod jezem na zarostlém travnatém ostrůvku, má u sebe psa a není schopná se dostat na břeh. Na místo se dostavila PČR. U břehu byla pramice, 2 příslušníci PČR a příslušník HZS se s ní vydali na druhý břeh k záchraně ženy. Proběhla záchrana osoby pramicí. Po vystoupení na břeh sdělila VZ, že není nijak zraněná a nepotřebuje pomoc ZZS. Tímto byl zásah ukončen a všichni se vrátili na základnu. 1 0
6.7.21 PLK Bohy 1 0 Na pokyn KOPIS vyjela jednotka k lodi plující po Berounce bez osádky pod Krašovským mlýnem. Jednotka přijela přes Bohy k jezu, kde ustavila loď na vodu. Po 500 metrech po proudu jsme našli oznamovatele, kteří nám oznámili, že viděli modrou kánoi s věcmi, částečně potopenou. Jednotka po dalším kilometru po proudu nalezla loď zavěšenou pod stromem, kde bylo nalezeno kompletní vybavení s osobními věcmi. Na KOPIS nahlášeno jméno z osobních dokladů v lodi. Následně proveden průzkum po proudu až k jezu a následně prohledán druhý břeh zpět k dislokaci našeho vozidla. Po předání osobních věcí PČR zjištěno, že pán je v pořádku a jede si pro věci. 0 0
9.7.21 KVK Cheb 1 0 Jednotka byla vyslána KOPIS do obce Chvoječná, 3 vodáci ve vodě, vyklopená loď. Po příjezdu zasahujících hasičů na místo události bylo provedeno kontaktování osob, které byly v houští ve špatně přístupném místě, osoby byly tři (matka a dvě děti), byly podchlazené a ve značném stresu. Na místě jim byla poskytnuta předlékařská pomoc a posttraumatická péče. Dále bylo rozhodnuto, že je nutné, aby došly cca 1 km na místní komunikaci, kde jim bude poskytnuta zdravotní péče. Po vyvedení jim byla poskytnuta zdravotní péče ve voze ZZS. VZ na místě rozhodl o provedení záchrany jejich osobních věcí a o pokusu zachránit loď, která byla majetkem půjčovny. Jednotce se podařilo loď i osobní věci zachránit. Podchlazené osoby byly ZZS převezeny do nemocnice. Po ukončení zásahu se jednotka v pořádku vrátila zpět na základnu. 3 0
10.7.21 SČK Beroun 1 1 Jednalo se o partu čtyř mladých vodáků, kteří na raftu sjeli jez v Berouně a raft převrhli. Dva z nich utrpěli lehká zranění v podobě pohmožděnin a odřenin. Raft ponechán pod jezem, vyproštění by bylo komplikované a nebezpečné z důvodu vysokého vodního stavu na Berounce. Majitel půjčovny si zajistí vylovení raftu z řeky. 0 0
10.7.21 KVK Březová 1 1 Jednotka byla vyslána na záchranu osob z jezu v Černém Mlýně. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě je PČR a osoby byly vytaženy před příjezdem jednotky ostatními vodáky na zeď, která rozděluje jez na dvě části. Zeď byla cca 40 cm pod vodou, ale dalo se na ní stát. Na zeď byly vytaženy 3 osoby, čtvrtá byla vytažena na levý břeh. Na místo přijela JSDHO. Za použití raftu zajištěného lanem byly osoby převezeny na pravý břeh. Osoby byly předány do péče ZZS. Jednotky provedly zajištění člunu z obou břehů, aby mohlo být provedeno vylovení osobních věcí a jedné lodě z vodního válce. Toto se nakonec zdařilo. Tři osoby byly převezeny do nemocnice. Po odjezdu ZZS se jednotky vrátily na základnu. Podrobnosti v článku Policista skočil do vody a vytáhl topícího se muže 4 0
10.7.21 SČK Karlštějn 1 1 Jednotka vyslána na záchranu tonoucích do Hlásné Třebáně. Cestou k zásahu upřesnění místa-jez Karlštejn. Na místě došlo ke vtažení raftu do jezu, kdy jedna osoba vyplavala v pořádku a druhá se přidržovala sedáku. V době našeho příjezdu již osoba vytažena místními občany pomocí lana a kruhu, jímž je jez opatřen. Podchlazená osoba v péči ZZS. 1 0
12.7.21 KVK Šabina 1 1 Jednotka povolána k události záchrany osob z vody na adrese Šabina. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že na místě je PČR a ZZS, místo události se nachází 100 m pod tábořištěm v Šabině na pravém břehu řeky Ohře, jedná se o převrácenou kánoi, ve které pluli dva muži, loď a obě osoby se dostaly ještě před příjezdem záchranářů ke břehu a s pomocí ostatních osob i na břeh. Mladší muž je zcela v pořádku, staršího muže převzala do péče ZZS (do sanitky odešel s dopomocí záchranářů), ve vodě zůstal stan, ve vodě nejsou žádné jiné věci z převrácené lodi. Na základě poznatků zjištěných průzkumem rozhodl VZ o vytažení stanu z vody a předání mladšímu muži. Po domluvě se ZZS a PČR o další nepotřebnosti hasičů na místě události VZ rozhodl o odjezdu jednotek. Jednotky se následně vrátily na základny. 0 0
13.7.21 SČK Český Šternberk 1 1 KOPIS vyslal jednotku na tonoucí osoby na jezu do Českého Šternberka. Průzkumem zjištěno, že ve vodním válci pod jezem se nacházelo sedm osob. Pět dívek vytaženo před příjezdem jednotky, jedna dívka vytažena na břeh a předána do péče ZZS. Jeden dospělý - instruktor pohřešován. Dva příslušníci se převlékly do suchých oděvů - jeden zůstal v záloze na břehu a druhý prohledával ostrůvky pod jezem ze člunu. Další příslušník zajišťoval lanem příslušníka prohledávající vodní válec pod jezem. Informace od VZ, že v chatové osadě Vrábov byla spatřena osoba ve vodě. U první chaty v Poříčku informace od rekreantky, že cca 5 m od břehu spatřila osobu - hlavu člověka v řece. Osoba dvěma příslušníky a jedním chatařem vytažena na břeh – bez dechu a tepu – do příjezdu lékaře ZZS prováděna resuscitace. Lékař následně konstatoval exitus. Po identifikaci PČR utonulého potvrzeno, že se jedná o instruktora. Po návratu na jez a dohodě s VZ, že jednotka již nebude na místě potřeba, se jednotka vrátila na základnu. Podrobnosti v článku Tragické nehody na jezu Štěkeň a Český Šternberk 0 2
17.7.21 KVK Stráž nad Ohří 1 0 Na příkaz KOPIS vyjela jednotka k zaseknuté lodi v řece Ohře mezi obcí Stráž nad Ohří a Boč. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na místě se již nachází JSDHO, která provádí průzkum, kdy je zjištěno, že se jedná o převrácenou, zaseknutou loď o kámen v řece. Kolem lodě se viditelně nikdo nenachází. Na příkaz VZ je provedeno nasazení člunu na řeku a následně hasiči v ochranných oblecích provádí průzkum na řece kolem lodi. Ve spolupráci s jednotkami je provedeno utvoření traverzu a následně, kdy se daří přiblížit se až k zaseknuté lodi, i průzkum lodi. Průzkumem je ověřeno, že v lodi nikdo není. Byl proveden pokus o vyproštění, ale z důvodu velmi silného proudu neúspěšný. Byl nasazen druhý člun na zrušení traverzu a dopravy použitých prostředků z druhého břehu. Po uložení věcných prostředků se na místo dostavil pán z půjčovny lodí, který sdělil VZ, že člun se na místě nachází již tři dny, osoby splavila bezpečně jiná loď. Po ukončení zásahu se jednotka vrací zpět na základnu. 0 0
24.7.21 KVK Stráž nad Ohří 1 0 Na příkaz KOPIS jednotka vyjela k záchraně osob z převrácené lodě na řece Ohři u obce Stráž nad Ohří. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že JSDHO komunikovala s vodáky dál po proudu pod obcí Stráž nad Ohří a že osoby nepožadovaly pomoc. Jednotka dojela do lokality Býčí Louka, kde se již nacházela JSDHO, která prováděla průzkum. Dle oznamovatele na místě byl jeden z vodáků, který měl udávat, že dál po proudu došlo k překlopení lodě a ke zranění minimálně jedné osoby. Na protějším břehu prováděla průzkum hlídka PČR. Členové JSDHO postupovali po levém břehu a hledali místo převrhnutí lodě. Vzhledem k nepřehledné situaci VZ rozhodl o nasazení raftu na vodu a provedení průzkumu. Jednotka nalezla na protějším břehu skupinu vodáků, kteří byli na břehu. Vodáci se nedokázali s jednotku na dálku domluvit, zda jsou zranění. Ke skupině vodáku došla po pravém břehu hlídka PČR a následně k nim doplul raft. Bylo zjištěno, že osoby již loď vytáhly z řeky a nepožadují žádné ošetření. Osoby nebyly viditelně zraněny a odmítly prohlídku posádkou ZZS. PČR osoby ztotožnila a následně odpluly. VZ ukončil činnost jednotek a odeslal jednotky na základny. 0 0
31.7.21 ULK Malšovice 1 0 Jednotka vyjela na převrácený raft zaseknutý o bóji uprostřed vodního toku. Po příjezdu na místo události byl na místě oznamovatel, který s osádkou raftu mluvil a byla bez zranění a všichni na břehu. Před naším příjezdem osádka raftu z místa události utekla. VZ nařídil průzkum břehu a okolí, jestli se dotyční nenacházejí v těsné blízkosti toku a nemají nějaká zranění. Bohužel to se nepotvrdilo, a proto se VZ domluvil s hlídkou PČR, aby také prověřila okolí. Mezitím jednotka provedla za pomoci motorového člunu odstranění převrženého raftu z bóje. Poté se VZ domluvil s PČR, která ještě jednou projela okolí, a následně se všichni vrátili na základnu s negativním výsledkem nálezu osob. Osádka člunu provedla naložení motorového člunu zpět na přívěs a po domluvě s VZ odvezla převržený raft na služebnu PČR. Dodatečně se ozval jeden z osádky PČR, že jsou všichni v pořádku a došlo prý jen k zaseknutí pádla o bóji a následné převržení plavidla. 0 0
10.8.21 JČK Tábor 1 1 jednotka povolána OPIS k události, k jezu na řece Lužnici u Benešova mlýna, na pomoc osobám ve vodním válci. Po příjezdu jednotek na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se žádná osoba ve vodním válci nenalézá, pouze zaseklý, proudem vody potopený kajak. Na břehu řeky muž s dvěma vnuky, kteří kajak přetahovali přes jez a ten se jim zvrhl a potopil. Muž měl odřeniny na holeni pravé nohy, které mu příslušník jednotky ošetřil. Jednotka mezitím navázala plovoucí lano na lano od kajaku a pokusila se kajak za pomoci svědka, který se u události pohyboval, vyprostit z peřejí. Po vytažení kajaku na břeh se jednotka vrátila zpět na základnu. 0 0
11.8.21 JMK Vnorovy 1 1 Situace v době příjezdu JPO, osoby se pokoušely sjet jez na řece Moravě na dvou nafukovacích lodích, obě lodě se však převrátily. V řece Moravě pod tekoucím splavem ve Vnorovech se nacházel topící se muž a dvě děti, další dítě (chlapec) se nacházel po proudu cca 100 m od splavu, držel se vystouplého kamene v řece Moravě, všechny děti měly nasazeny plovací vesty. Pátá osoba již byla mimo řeku, z vody se zachránila sama. Jednotky provedly vytažení tří dětí a jedné dospělé osoby z řeky Moravy, dvěma dětem byl jednotkami poskytnut do příjezdu druhého vozidla ZZS tepelný komfort ve vozidle JPO (hrozilo podchlazení), dospělá osoba a chlapec předán po vytažení z vody k ošetření do péče ZZS. Všechny zachráněné osoby byly při vědomí. Jednotky dále spolupracovaly při ošetřování dospělé osoby, následně byl proveden transport zraněné osoby do vrtulníku LZS. Jednotky provedly vytažení osobních věcí z řeky, vytažené osobní věci předány PČR. Jednotky se vrátily zpět na základnu. Podrobnosti v článku Ve Vnorovech se topil muž a tři děti 3 0
12.8.21 ULK Děčín 1 0 Jednotka provedla výjezd na převrácenou kánoi na řece Labi - Tyršův most. Po výjezdu VZ zjišťoval, na jaké straně vodního toku se mají vodáci a kánoe nacházet. Poslední informace od oznamovatele byla na pravé straně vodního toku. Informace se po telefonickém spojení VZ a oznamovatele nepotvrdila. Kánoe se nacházela na levé straně cca na úrovni hasičské zbrojnice Horní Žleb. Na břeh vodákům před příjezdem HZS pomohl dobrovolný hasič místní jednotky. Vodáci narazili do bójky a došlo k převržení lodě. K ohrožení životů nedošlo. Byli řádně oblečeni vestou a přilbou. Vodní tok je unášel po proudu, kde jim již pomohl výše uvedený. VZ se po příjezdu na místo přesvědčil, zdali jsou vodáci v pořádku a nepotřebují lékařskou pomoc. Ta byla odmítnuta a vodáci budou dále pokračovat v plavbě. 0 0
21.8.201 ULK Děčín 1 0 Jednotka vyjela na převržený raft ve vodním toku. Po příjezdu na místo události průzkumem potvrzen převržený raft, který visel na bóji. Na převrženém raftu se v danou dobu nacházely dvě osoby. Další 4 osoby se vlastními silami a bez zranění dostaly na břeh. VZ nařídil umístění motorového člunu na vodní hladinu a zároveň nařídil jednomu hasiči, aby v záchranné vestě, v oděvu pro zásah na vodě a jištěn lanem, byl připraven pro případný zásah. Při příjezdu motorového člunu tento hasič posílil posádku motorového člunu a společně provedli záchranu dvou osob z převrženého raftu. Následně za pomoci motorového člunu provedla jednotka odstranění raftu z bóje a dopravu zachráněných osob na břeh. Na břehu byl proveden opětovný dotaz, jestli jsou všechny osoby bez zranění, a bylo potvrzeno, že ani jedna osoba nepotřebuje zdravotnickou pomoc. Dvou osobám, které byly delší dobu na bóji, byl poskytnut tepelný komfort, jinak byly bez zranění. Po sepsání všech potřebných informací se jednotky vrací zpět na základny. Během zásahu na místě přítomna PČR. 2 0
Celkem 20 výjezdů z toho:1811 176
Celkem jen vodáckých nehod113

HZS, raft.cz
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
smutný, Eki, 29.06.2022 11:10
paddleboardy, Střelec, 30.06.2022 06:15
| Re: Berounka nejnebezpečnější, Střelec, 10.07.2022 21:46
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.